subsidie

 • Anonymous avatar

  kan iemand mij wat informatie geven over welke subsidies de (plaatselijke) overheid geeft aan speeltuinen.

  alvast bedankt Tom

 • Anonymous avatar

  Wat betreft subsidie is het bij elke gemeente verschillend. In Beverwijk krijgen we elk jaar ca. € 11.000,00 voor vier speeltuinen. De laatste jaren hebben wel wat extra geld gehad. Toch blijft het zaak om goed op je centen te letten.

  Ermo

 • Anonymous avatar

  (OVERHEID)SUBSIDIE

  Er bestaan diverse subsidiemogelijkheden bij de overheid.

  Structurele: ieder jaar een bedrag voor bv activiteiten, onderhoud of exploitatie

  Eenmalige: startsubsidie, aanschaf speeltoestel(len), renovatie, nieuwbouw.

  Subsidie kan aangevraagd worden bij de gemeente, provincie, rijk of de Europese Unie (dit laatste meestal samen met gemeente en/of provincie – vooral voor achterstand gebieden is vaak geld te halen!)

  Een subsidieverzoek kan gedaan worden aan het College van Burgemeester en Wethouders bij de gemeente, Provinciaal bestuur of een ministerie.

  Bij het verzoek moet aangeven worden waarvoor het geld gevraagd wordt, een begroting en financieringsplan worden toegevoegd EN het moet gedaan worden namens een rechtspersoon (vereniging/stichting).

  TIP

  -informeer eerst bij de gemeente of u in aanmerking zou kunnen komen voor een bijdrage om de speeltuin te renoveren of uit te breiden.

  -heeft u het gevoel dat er weinig aandacht is voor uw vraag benader dan de wethouder of een raadslid die (buiten)spelen belangrijk vindt

  -met geld van de overheid kunt u geld maken door een bijdrage te vragen bij een fonds. De grote fondsen die iets doen voor het (buiten)spelen zijn samengegaan in het fonds ‘samenbuitenspelen’ www.samenbuitenspelen.nl (dus dan niet meer een bijdrage vragen aan bv Jantje Beton (NJF) , Kinderpostzegels (SKN) ed.)

  -bij de gemeente en/of openbare bibliotheek is ‘het fondsenboek’ te vinden

  -fondsen geven nooit EEN HOGERE BIJDRAGE dan dat de overheid geeft

  -fondsen hechten heel veel waarden aan inspraak door de kinderen (en wijkbewoners), dat u aandacht heeft voor kinderen met een functiebeperking (juist zij hebben recht op spelen in hun woonomgeving samen met de buurtkinderen)

  -zorg bij hoge bedragen dat er meerdere financiers worden benaderd tw. overheid, fondsen, bedrijfsleven (sponsoring) en een eigen bijdrage (bv. uit een actie)

  -bedenk wel dat u alle bijdragen na afloop van het project moet verantwoorden

 • Anonymous avatar

  Bij het aanvragen van gemeentesubsidie voor de speeltuin kan het voordeel opleveren de media in te schakelen en wethouders en raadsleden er persoonlijk bij te halen.

  Tijdens een open dag vorig jaar in een speeltuin in Beverwijk kwam een wethouder en een raadslid langs en beiden zagen hoe belangrijk de speeltuin voor de jeugd is. Er waren honderden kinderen aan het spelen met inzet van vele vrijwilligers. Dat maakte indruk.

  In de plaatselijke media berichten over de subsidie-aanvraag kan ook van nut zin. Een gemeente ziet zich er enigszins door onder druk gezet en dat wil nog weleens werken. Brutaliteit, op een nette manier, kan lonend zijn vooral omdat de politiek

  niet zo geneigd is voor jeugd, die gewoon wil spelen, geld uit te trekken.

  Als jeugd ontspoort lijken gemeente wel ineens geld te hebben voor projecten.

 • Anonymous avatar

  Of de plaatselijke overheid subsidies geeft lijkt mij nu de vraag niet meer, gezien de goede reacties van Ermo, Willem en Henk.

  Het gaat er natuurlijk om dat er een “passende” subsidie dient tekomen voor de zaken die nodig zijn.

  In het “kleinste” geval kan er sprake zijn van een groepje bewoners dat het buurtspeeltuintje een beetje in de gaten houdt en daarvoor van de gemeente dan eens een leuke middag voor de jeugd mag organiseren. Dan ben je met een paar honderd euro wel klaar.

  Als de gemeente echter “wenst” dat er een zelfstandige organisatie (vereniging/stichting) moet gaan komen die de speeltuin dient te gaan beheren en onderhouden dan gaan de kosten gelijk flink oplopen!

  Organisatorisch dien je dan om te beginnen je zaken goed te gaan regelen en verzekeren en dan ben je zo al 1000,- euro per jaar verder. Voor het onderhoud van de speeltoestellen en het terrein ben je ook jaarlijks een groot bedrag kwijt. Ook het aanhouden van een gebouw om activiteiten tijdens minder goed weer te organiseren neemt de jaarlijkse kosten met zicht mee.

  Als je eens inzage wilt verkrijgen in hoe we jaarlijks de financiele-zaken op Spijkerdorp te Drachten regelen stuur dan een reactie via de mail.

  Wat het aanschaffen van nieuwe (vervangende) toestellen gaat kosten kan je in alle boeken van de leveranciers snel vinden.

  Voor de eenmalige investeringen in speeltoestellen en terrein zijn er naast de subsidies van lokale overheid nog vele andere te verkrijgen. Hiervoor verwijs ik graag naar de reactie van Willem, want beter dan dat verhaal kan ik het toch niet vertellen.

  Als de lokale overheid het noodzakelijk vindt dat vrijwilligers al deze zaken/taken op zich dienen te nemen dan moeten zij daar minstens een fatsoenlijke jaarlijkse subsidie tegenoverstellen, waarmee dan de “vaste kosten” gedekt dienen te zijn.

  Erwin

 • Anonymous avatar

  is dit ook van toepassing op binnen speeltuinen??

 • Anonymous avatar

  Karina,

  Binnen speeltuinen worden meestal als een commerciele onderneming opgezet en gerunt.

  Hoe het zit met subsidies op dit vlak heb ik eigenlijk nog nooit gehoord. De meeste bezoeker van dit forum zijn betrokken bij buitenspeeltuinen die worden gerunt door vrijwillgers of personen die dit ondersteunen.

  Dat wil niet zeggen dat er geen subsidies mogelijk zijn. Wie weet hier dus meer van????

  groeten, Erwin

 • Anonymous avatar

  Ik zou graag willen weten of er subsidie te verkrijgen is voor indoor speeltuin?